Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά

Katsanos KH, Kitsanou M, Manatou K, Papathanasopoulos A, Christodoulou DK, Tsianos EV. Spontaneous HBsAg Clearance in a Patient with Acute Hepatitis B and Pleural Exudates. Annals of Gastroenterology 2007; 20(2): 147-148.

Kitsanou M, Katsanos KH, Manatou K, Papathanasopoulos A, Christodoulou DK, Tsianos EV. Waldenström Macroglobulinemia and Portal Hypertension. Annals of Gastroenterology 2007; 20(3): 229-230.

Papathanasopoulos A, Bali C, Godevenos D, Nousias V, Fatouros M, Kappas AM. Accuracy of Endoanal Ultrasound (EAUS) in the Preoperative Assessment of Perianal Fistulae. Hellenic Surgery 2007; 79 (6): 383-7.

Papathanasopoulos A, Bali C, Tsampoulas K, Charisis C, Kappas AM. Imaging of Anal Cancer with Endoanal-Endorectal Ultrasonography. Surgical Chronicles 2007; 12 (4): 304-8.

Papathanasopoulos A, Bali C, Christodoulou D, Katsanos K, Tsianos EV, Kappas AM. A Study of Fecal Incontinence with Anorectal Manometry and Endoanal Ultrasound: A Two-year Experience. Surgical Chronicles 2007; 12 (4): 309-13.

Papathanasopoulos A, Baldogiannis G, Christodoulou D, Liamis G, Tsampoulas K, Kappas AM. A Case of Retrorectal Abscess in a Young Male with Relapsing Acute Febrile Gastroenteritis. Surgical Chronicles 2007; 12 (4): 322-5.

Katsanos KH, Papathanasopoulos A, Tsianos EV. Giant liver hemangioma. Annals of Gastroenterology 2010; 23(1):74.